V sodelovanju s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP smo v Azilnem domu v Ljubljani izvedli delavnico za mlade prosilce za mednarodno zaščito. Delavnica, na kateri so mladi prepoznavali pomen lastne aktivnosti in udejstvovanja v prostovoljskih dejavnostih ter povezovanja formalnega in neformalnega učenja, je vodila do prvih uspešno izvedenih korakov na poti prostovoljstva. 

18

V okviru projekta Jucivol, ki vključuje strokovnjake iz Španije, Francije, Italije, Cipra in Slovenije, so bila oblikovane strategije, ki povezujejo teorijo in prakso motiviranja mladih iz ranljivejših skupin za vključevanje v prostovoljske aktivnosti. Na osnovi strategije je bil izdelan protokol usposabljanja za mentorje, kot pomoč pri spremljanju mladih v njihovi prostovoljski izkušnji, pa tudi pri …

20

CEPA Cremer headquarters sheltered a training session with 5 youngsters from different nationalities. During the session, the participants have shown their compromise in becoming volunteers in different organizations in Burgos and have fulfilled the action plans with their ideas to develop in their voluntary programs.            

23

Participando en la “Marcha Solidaria” en apoyo al proyecto Bangalore. Muchas gracias a quienes habéis participado y hacéis posible este proyecto tan hermoso! Para saber más: https://www.archiburgos.es/2018/05/01/una-marcha-favor-los-ninos-bangalore/

12

Για να καταβάζεται το φυλλάδιο του προγράμματος στην ελληνική πατήστε το σύνδεσμο Jucivoltriptico_web (002)

84

Nell’ambito del progetto JuCiVol – Junior Citizens through volunteering, una delle prime tappe da compiere è verificare lo stato dell’arte nel settore del volontariato nei vari Paesi partner (Italia, Spagna, Francia, Cipro e Slovenia). Questo include informazioni in ambito legislativo, economico, politico e culturale. In Italia, il volontariato è regolato dalla legge 266/1991, che definisce …

38