JUCIVOL – POMOČ PRI MOTIVIRANJU IN SPREMLJANJU MLADIH PROSTOVOLJCEV


V okviru projekta Jucivol, ki vključuje strokovnjake iz Španije, Francije, Italije, Cipra in Slovenije, so bila oblikovane strategije, ki povezujejo teorijo in prakso motiviranja mladih iz ranljivejših skupin za vključevanje v prostovoljske aktivnosti. Na osnovi strategije je bil izdelan protokol usposabljanja za mentorje, kot pomoč pri spremljanju mladih v njihovi prostovoljski izkušnji, pa tudi pri povezovanju formalnega in neformalnega učenja. Poelg tega je bil mentorjem ponujem protokol dela z mladimi, ki vodi od motivacije do prepoznavanja primernosti določene prostovoljske dejavnosti za posameznega mladostnika ter izdelave individualnega akcijskega načrta na podlagi SWOT analize.

Jucivolova orodja smo preizkusili tudi v Sloveniji, in sicer so pri tem sodelovali Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS), Človekoljubno dobrodelno društvo UP, Akademska folklorna skupina France Marolt in Dijaški dom Postojna, za kar se jim prisrčno zahvaljujemo. Na osnovi prejetih odzivov na izvedenih delavnicah bodo protokoli Jucivol nadgrajeni in izpopolnjeni na voljo širšemu krogu uporabnikov.

Previous Conférence Finale JuCiVol Paris
Next Delavnica v Azilnem domu v Ljubljani