Για να καταβάζεται το φυλλάδιο του προγράμματος στην ελληνική πατήστε το σύνδεσμο Jucivoltriptico_web (002)

56

Nell’ambito del progetto JuCiVol – Junior Citizens through volunteering, una delle prime tappe da compiere è verificare lo stato dell’arte nel settore del volontariato nei vari Paesi partner (Italia, Spagna, Francia, Cipro e Slovenia). Questo include informazioni in ambito legislativo, economico, politico e culturale. In Italia, il volontariato è regolato dalla legge 266/1991, che definisce …

17

Si estás interesado/a en nuestro proyecto, no dudes en descargar el tríptico. Esperamos que encuentres la información de tu interés. Tríptico

13