Projekt JuCiVol – Junior Citizens through Volunteering


Namen projekta JuCiVol  je osveščanje evropskih institucij in javnosti o tem, kako lahko aktivno državljanstvo med mladimi krepimo s prostovoljnim delom in sodelovanjem v različnih prostovoljskih društvih. Projektno partnerstvo vključuje strokovnjake iz petih držav (Španija, Francija, Slovenija, Italija, Ciper), ki sodelujejo pri pripravi pedagoške strategije, s katero povezujemo teorijo in prakso motiviranja mladih s pomočjo prostovoljstva v različnih družbeno-kulturnih okoljih.  Projekt obravnava dve skupini: prva so strokovnjaki (učitelji in vzgojitelji), ki delajo z mladimi v društvih in šolah, druga pa so mladi državljani, stari od 15 do 30 let, ki živijo v marginaliziranih okoljih oziroma so priseljenci ali potomci priseljencev iz tujine.

Previous Πρόσκληση για διοργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων και προβολή στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού
Next Okrogla miza o prostovoljstvu med altruizmom in egoizmom