Ministrstvo za javno upravo je že šesto leto zapored pripravilo skupno poročilo o prostovoljstvu. V poročilu za leto 2016 je bilo pripravljeno na podlagi podatkov posredovanih s strani prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, vpisanih v vpisnik. V letu 2016 je poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu oddalo 1307 prostovoljskih organizacij in 71 organizacij s prostovoljskim …

21

Ali so ljudje povsod po svetu enako zavzeti za prostovoljstvo? Zakaj s(m)o na vzhodu in jugu Evrope do prostovoljstva nekoliko sumničavi? Kam se uvršča Slovenija in katere skupine prebivalcev prevladujejo med prostovoljci? Zakaj prostovoljstvo nikoli ni povsem altruistično dejanje, temveč se tudi splača? O tem so razpravljali na okrogli mizi z naslovom ‘Prostovoljstvo med altruizmom …

25

Namen projekta JuCiVol  je osveščanje evropskih institucij in javnosti o tem, kako lahko aktivno državljanstvo med mladimi krepimo s prostovoljnim delom in sodelovanjem v različnih prostovoljskih društvih. Projektno partnerstvo vključuje strokovnjake iz petih držav (Španija, Francija, Slovenija, Italija, Ciper), ki sodelujejo pri pripravi pedagoške strategije, s katero povezujemo teorijo in prakso motiviranja mladih s pomočjo prostovoljstva v …

55