4ος διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού  Προκήρυξη διαγωνισμού Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει 4ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού και καλεί τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Σκοπός διαγωνισμού Να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει …

18