4ος διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού  Προκήρυξη διαγωνισμού Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει 4ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού και καλεί τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Σκοπός διαγωνισμού Να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει …

9

CEPA Cremer headquarters sheltered a training session with 5 youngsters from different nationalities. During the session, the participants have shown their compromise in becoming volunteers in different organizations in Burgos and have fulfilled the action plans with their ideas to develop in their voluntary programs.            

16

Participando en la “Marcha Solidaria” en apoyo al proyecto Bangalore. Muchas gracias a quienes habéis participado y hacéis posible este proyecto tan hermoso! Para saber más: https://www.archiburgos.es/2018/05/01/una-marcha-favor-los-ninos-bangalore/

5

6 professionals and youngsters  from group 1 and 2 attended the tutorial celebrated in the main theatre of Burgos city. Group 1 and 2 are formed by youngsters from different nationalities, including Spanish youngsters. That was a strategy to let youngsters from different communities to be part of the same process.         

17