Grâce aux partenariats de la Cité Saint-Pierre (Secours catholique, Lourdes) et de la mission locale Hautes Pyrénées, une expérimentation a pu être menée du lundi 18 au jeudi 21 juin 2018. Elle comportait 3 sessions auprès des professionnels: 1) Session 1 : présentation du projet JuciVol- un projet européen Erasmus +- KA3 (Objet & objectifs, …

14

La formation s’adresse aux  jeunes de 16 à 30 ans vivant dans les quartiers populaires (Politique de la ville) et/ou ayant une origine migratoire. Cinq thèmes sont proposés pour expliquer l’approche du JUCIVOL- 4 sessions seront organisées auprès de 4 groupes différents de jeunes sur différents territoires pour pouvoir collecter leur retour et amender la …

3

V sodelovanju z Zavodom MISSS smo izvedli testiranje orodij za mentorje mladim pri vključevanju v prostovoljske aktivnosti. Sodelavkam MISSS s številnimi izkušnjami pri celostni pomoči priseljenskim družinam je bilo ponujeno orodje JUCIVOL kot pomoč pri spremljanju mladih z migrantskim ozadjem pri vključevanju v prostovoljske aktivnosti. Mlade udeleženke delavnice pa so prek protokola JUCIVOL spoznavale pomen …

7

Po uspešno izvedenem srečanju z mentorji, ki delujejo z mladoletnimi migranti brez spremstva v enoti Dijaškega doma Postojna, smo daljši in krajši protokol spremljanja mladih z migrantskim ozadjem pri vključevanju v prostovoljske aktivnosti predstavili tudi mentoricam v Hiši sreče na Jesenicah. Izobraževanju mentoric so sledile tri delavnice za mlade priseljenke, katerim smo s pomočjo orodij …

6

Slovenska filantropija je med 14. in 20. majem 2018 organizirala že 19. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje in predstavitev prostovoljstva in prostovoljskih organizacij, druženje prostovoljcev, povezovanje med prostovoljskimi organizacijami in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. V tednu, ki je potekal pod geslom »Prostovoljci kot vezivo družbe«, so se zvrstili številni dogodki po različnih …

5