V sodelovanju s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP smo v Azilnem domu v Ljubljani izvedli delavnico za mlade prosilce za mednarodno zaščito. Delavnica, na kateri so mladi prepoznavali pomen lastne aktivnosti in udejstvovanja v prostovoljskih dejavnostih ter povezovanja formalnega in neformalnega učenja, je vodila do prvih uspešno izvedenih korakov na poti prostovoljstva. 

7

V okviru projekta Jucivol, ki vključuje strokovnjake iz Španije, Francije, Italije, Cipra in Slovenije, so bila oblikovane strategije, ki povezujejo teorijo in prakso motiviranja mladih iz ranljivejših skupin za vključevanje v prostovoljske aktivnosti. Na osnovi strategije je bil izdelan protokol usposabljanja za mentorje, kot pomoč pri spremljanju mladih v njihovi prostovoljski izkušnji, pa tudi pri …

4

Pour préparer l’avenir de la démarche en France et en Europe, l’Université de Burgos (chef de file, Espagne) et iriv conseil, co-initiateur et partenaire français, ont associé des acteurs clés qui ont permis l’expérimentation sur le terrain (en Ile de France et en Hautes Pyrénées) et des chercheurs qui ont travaillé sur l’insertion sociale et …

59