Στα πλαίσια της Στρατηγικής Συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη Cyta έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ»www.prosfero.com.cy. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα διαδραστικό μέσο επικοινωνίας των ΜΚΟ με τους πολίτες, οι οποίοι είτε επιθυμούν να  προσφέρουν με διάφορους τρόπους, είτε χρήζουν στήριξης. Έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων …

11

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να διαβάσετε την Έκθεση Πεπραγμένων του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 2016-2017.

9

Κάντε κλικ για να κατεβάζετε τον Νόμο που ρυθμίζει τη συσταση και λειτουργεία του ΠΣΣΕ

21

Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό συντονιστικό σώμα προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού. Το Σώμα Εθελοντών: Εγγράφει εθελοντές Εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική προσφορά, Τοποθετεί εθελοντές, Εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους εθελοντές Αναγνωρίζει και πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με Σώμα …

13

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με τίτλο “Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία”, έκδοση του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

23

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Οι νέοι που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης …

3